Halland i topp bland AT-läkare

- Att AT-läkarna rankar Hallands sjukhus Varberg och Halmstad så högt tycker jag bevisar vilket gott arbete som görs för att utbilda nya kollegor, säger Christian Lidén (C), ordförande för Hallands Sjukhus.

 

I dagarna väljer blivande läkare ort för sin allmäntjänstgöring, AT. Halland är topprankat och har flera hundra sökande vid varje ansökningstillfälle. Nu pågår en satsning med utökade platser för att möta behovet.

Under 2022 och 2023 satsar Region Halland ytterligare 14 miljoner kronor på allmäntjänstgöring för blivande läkare, AT-tjänst. Antalet platser utökas från 46 till 56 på helåret. Det är ett sätt att möta det ökade behovet i landet där Halland ökar antalet platser näst mest i riket, sett till regionens storlek.

- Att AT-läkarna rankar Hallands sjukhus Varberg och Halmstad så högt tycker jag bevisar vilket gott arbete som görs för att utbilda nya kollegor. Det tyder också på en god kultur i verksamheten där man tar hand om varandra, det är jag säker på gynnar patienterna i slutändan säger Christian Lidén (C), ordförande för Hallands Sjukhus.