Förtroendevalda

Alla våra aktiva politiker i styrelser och nämnder - Hela listan i filen ovan!

Kommunfullmäktige

 1. Lena Olsson, Ledamot
 2. Bo Karlsson, Ledamot
 3. Jon Olofsson, 1:e vice Ordf.
 4. MajLis Saur, Ledamot
 5. Erik Olofsson, Ledamot

 6. Maud Peeker, Ersättare
 7. Torsten Medalen, Ersättare
 8. Helen Kindberg, Ersättare

Kommunstyrelsen

 1. Bo Karlsson, 1:e vice ordf
 2. Lena Olsson, ledamot
 3. Erik Olofsson, ers
 4. Maud Peeker, ers

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.