Kommunikationer: Vår idé

Bild

För kommuninvånarna är det viktigt att det finns goda kommunikationer med bra vägar, järnvägar och fibernät. Det ger förutsättningar för boende, företagande och arbets- och studiependling i hela kommunen. För detta krävs aktiv samverkan med olika myndigheter i planeringen av vår region.

Vi arbetar för att:
• väg 40 mellan Eksjö och Nässjö genomförs till 2+1 väg med cykelväg och att förbifart söder om Eksjö snarast byggs
• på sikt elektrifiera järnvägen Jönköping - Oskarshamn samt i närtid elektrifiera järnvägen Eksjö - Nässjö
• få direktförbindelse med tåg mellan Eksjö och Jönköping
• fortsätta förbättra underhållet av det kommunala och enskilda vägnätet
• upprätta goda kommunikationer mellan kommunens tätorter och med omgivande tätorter, även på kvällar och helger
• förbättra närtrafiken i hela kommunen
• erbjuda bredband, via fiber, i hela kommunen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.