Sven Samuelsson

Sven är på åttonde plats och bor i Skillingaryd.

Sven Samuelsson, Skillingaryd

sol-has-bg

Jobblinje för unga!

Jag vill att alla ungdomar från 15 år ska erbjudas sommarjobb under minst 4 veckor för att på detta sättet se till att alla ungdomar får en möjlighet till egna pengar för eget arbete.

Jag vill driva att de ungdomar som inte får sommarjobb via egna kontakter ska få möjlighet att via kommunen få chansen att komma in på arbetsmarknaden redan i unga år, jag är övertygad om att då får vi unga som lär sig grunderna i ansvar och hur arbetslivets krav och regler fungerar och kanske en tanke med vidare studier!

Trygghet i kommunen!

Jag vill driva så vi får polis stationerad i kommunen, detta gör att polisen lär känna alla i kommunen vilket gör att tilliten till polis och samhälle ökar, jag är även övertygad om att detta är ett bra sätt för att också snabbare komma till rätta med de individer som stör eller förstör för övriga i samhället!

Vi som är äldre kommer ihåg i vår uppväxt den tillsyn och koll de lokala poliserna hade och vilken nytta dessa gjorde för vår trygghet!

Renodla organisationen!

Idag har vi dubbeladministration i kommunens organisation på flera ställen, som exempel har vi två fastighetsorganisationer (VSBO samt kommunens fastighetsenhet).

Jag vill att vi under mandatperioden ser över vad som kan slås samman med ekonomidelar, upphandlingar, underhåll med mera så att vi inte slösar på våra skattepengar med dubbelarbete!