för vetlandas bästa

Centerpartiet i Vetlanda har viljan att fatta gröna sunda beslut för dig och Vetlanda kommuns bästa!

Vetlanda är en attraktiv kommun som växer med invånare och företag. Tillsammans driver stad och landsbygd kommunen framåt. Vi är i behov av matproducenter, skogsnäring och andra gröna företag. Vi ska stå rustade att möta framtidens utmaningar. Den kommunala servicen ska vara likvärdig, oavsett var du bor. Vi tror på teknikens möjligheter och fibernätsutbyggnad för utökad tillgänglighet av samhällstjänster. Valfrihet för den enskilda människan är viktigt och människor som behöver stöd ska få det.

För Vetlanda Centerparti är:

🍀 Klimatsmarta val en självklarhet
🍀 Tillgång till kommunal service en självklarhet för varje invånare
🍀 Varje elev unik och ska få tidiga anpassningar i skolan efter sin förmåga
🍀 Tillgång till trygghetsboende på flera orter är viktigt
🍀 De gröna näringarna ett högprioriterat område för en levande landsbygd

  •  

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.