fullmäktigeledamöter & Ersättare

Gruppledare Daniel Berner daniel.berner@centerpartiet.se

Ledamot Andreas Elamsson
Ledamot Christina Moths
Ledamot Ann-Britt Bengtsson

Ersättare Jenny Nilsson
Ersättare Thomas Nordling

Kommunstyrelsen
Ledamot Daniel Berner
Ersättare Lena Lindholm
Ersättare Christina Moths

Nämnder
Tekniska
Andre vice ordförande Jan-Erik Wahlström

Barn och utbildning
Andre vice ordförande Daniel Berner
Ersättare Christina Moths

Vård och Omsorg
Ledamot Ann-Britt Bengtsson
Ersättare Jenny Nilsson

Miljö och Bygg
Ledamot Arne Hägg

Socialnämnden
Ersättare Lena Lindholm

Kultur och Fritid
Ersättare Pirjo Andersson

Valnämnden
Ledamot Dan Ljungström
Ersättare Lena Lindholm

Njudung Energi
Ersättare Thomas Nordling

Text