fullmäktigeledamöter & Ersättare

Gruppledare Daniel Berner daniel.berner@centerpartiet.se

Ledamot Andreas Elamsson
Ledamot Christina Moths
Ledamot Erik Hjärtfors

Ersättare Ann-Britt Bengtsson
Ersättare Jenny Nilsson

Kommunstyrelsen
Ledamot Daniel Berner
Ersättare Lena Lindholm
Ersättare Christina Moths

Nämnder
Tekniska
Andre vice ordförande Jan-Erik Wahlström

Barn och utbildning
Andre vice ordförande Daniel Berner
Ersättare Christina Moths

Vård och Omsorg
Ledamot Ann-Britt Bengtsson
Ersättare Jenny Nilsson

Miljö och Bygg
Ledamot Arne Hägg

Kultur och Fritid
Ersättare Pirjo Andersson Diallo

Valnämnden
Ledamot Dan Ljungström
Ersättare Lena Lindholm