Biogas för miljöns skull

Lantbrukarna bakom Falk Biogas har gjort en bedrift. Tillsammans med storföretaget Orange Gas har de kammat hem stora investeringsstöd. Projektet beräknas kosta 235 miljoner kronor får ett betydande och avgörande stöd från staten om 150 miljoner kronor. En miljöinvestering som heter duga.

Cirka 200 000 ton gödsel omvandlas till biogas motsvarande en energimängd om 30 000 000 kWh. En modern villa använder ca 10 000 kWh per år. Biogasen skulle kunna värma minst 3000 villor, år ut och år in.

En gasdriven personbil drar ca 0,5 kg biogas per mil, vilket motsvarar 7 kWh/mil. Biogasen räcker till 2000 personbilar som kör två tusen mil per år.

Biogasen kan också ersätta diesel i lantbrukarnas traktorer. Den fossila dieseln kan bytas ut mot egentillverkad flytande biogas. Ytterligare ett stort steg mot självförsörjning och minskade utsläpp.

Dessutom planerar Orange Gas uppföra en uppgraderingsanläggning som tillverkar flytande biogas. Flytande biogas kan användas i lastbilar, traktorer större fartyg m.m. Anläggningen beräknas kosta 80 miljoner kronor, och Orange Gas kan få stöd om ytterligare 36 miljoner kronor.

När gödseln släppt ifrån sig all biogas kvarstår en restprodukt som kan användas för näringstillförsel på lantbrukarnas åkrar.

Näringen som är kvar i restprodukten tas lättare upp av växtligheten, vilket gör att eventuellt läckage av näringsämnen vattendrag och hav minskar eller försvinner. Dessutom är restprodukten nästa luktfri.

Satsningen på biogas är som ett Kinderägg, tre önskningar in en. Gödsel blir till biogas. Biogas som ersätter olja och bensin. Restprodukten är bättre för växterna, luktar inte och minskar näringsläckaget.

Stort tack till våra modiga och skickliga lantbrukare som outtröttligt jobbar för en hållbar utveckling. Hatten av för förgrundsfigurerna i Falk Biogas; Stig Bertilsson, Gleen Andersson, Tommy Pettersson, Viktor Eriksson och femtontalet övriga lantbrukare i projektet. Ni jobbar verkligen för framtidens cirkulära samhälle.

För Borgholms bästa

Staffan Larsson Tomas Zander

Relaterade nyheter