För hela Borgholms Bästa

Bra och nära skolor i hela kommunen
Sammanhållet mellanstadium, årskurs 1-6.
Utveckla förskolorna i Runsten, Gärdslösa och Böda.
Utveckla skolan i Gärdslösa.
Faller testet med fri frukost för högstadieelever bra ut behåller vi det.
Meröppna bibliotek.
Fortsatt satsning på en kulturskola för alla.
Bättre samverkan mellan skola och näringsliv.

Service i hela kommunen och stabil ekonomi
Mer gatubelysning på landsbygden.
Höj bidraget till vägföreningarna.
Jobba för en bättre lokaltrafik.
Öka tillgängligheten vid populära och kommunala bad.
Fler utegym och lekplatser.
Bättre cykelvägar för pendling och turism.
Fler belysta motionsspår.
Verka för ett öländskt museum i Ekerum.
Verka för mer kulturbidrag till Borgholms kommun.

Ordning och reda i kommunens ekonomi.
Resultat och nyckeltal som gynnar fortsatt utveckling av kommunen.
Utveckla samarbetet mellan kommunen och dess bolag.
Effektivisera fastighetsförvaltningen inom kommunen.
Oförändrad kommunalskatt.

Bostäder i hela kommunen
Hyresrätter i Löttorp, Rälla, Spjutterum och Borgholm.
Gör yttre hamnen i Borgholm byggklar.
Fler detaljplaner för bostäder och industrimark i hela kommunen.
Strategiska markförvärv.
Snabbare hantering av bygglov och detaljplaner.

Med omtanke om våra äldre och sköra
Förnya och utveckla äldreboendena på Ekbacka.
Förbättra måltidsupplevelsen för våra äldre.
Utveckla fler trygghetsboenden.
Jobba för fler undersköterskor inom vården.
Mer tid för omsorg och vård inom hemtjänsten.
Minska det digitala utanförskapet för äldre, utlandsfödda och
funktionsnedsatta.

Välmående lantbruk och näringsliv
Fortsätt utveckla dialogen med näringslivet.
Förbättra samverkan mellan skola och näringsliv.
Jobba för att 136:an förbättras hela vägen till bron.
Jobba för ett starkare regionalt elnät.
Jobba för att Ölandsbron förbättras och förnyas.
Att i samråd med näringslivet etablera Landsbygdskontor.

Klimat, miljö och infrastuktur för en hållbar kommun
Använd renat spillvatten för bevattning.
Jobba för att minska läckaget av näringsämnen till hav.
Förbättra livsbetingelserna för naturens pollinatörer.
Borgholm ska vara en fossilfri kommun innan 2030.
Förnya kommunens vindkraftsplan.
Sätt solceller för 1 Mkr/per år på kommunala hus fram till 2026.
Öka användningen av biogas i kommunen.
Undersök möjligheterna för rening av läkemedel i våra reningsverk.
Ersätt schablonen för fritidshus med mätning av vattenförbrukningen.
Snabbare utbyggnad av VA i hela kommunen.

Bild

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.