Krafttag för en förbättrad psykisk hälsa

Psykisk ohälsa ökar i samhället. Fler människor lider av ångest, oro eller andra psykiska besvär. Det har inneburit en större efterfrågan på och ett ökat behov av särskild kompetens för att hjälpa de drabbade. Centerpartiet vill ge alla i Kalmar län den hjälp de behöver. Ska vi lyckas med det krävs en stor insats för att rekrytera mer personal, skapa digitala lösningar och öka flexibiliteten. Med nya och innovativa lösningar kommer fler kunna få hjälp snabbare. Detta gäller särskilt för barn och unga och deras familjer.

Centerpartiet vill:

  • Skapa en tydlig ”En väg in” för barn och unga som lider av psykisk ohälsa
  • Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin genom att införa vårdval
  • Öka tillgången till ungdomsmottagning för unga i hela länet, både genom digitala och mobila lösningar
  • Att arbetet med självvald inläggning på BUP och i vuxenpsykiatrin hålls i och ges utrymme att utökas
  • Erbjuda digitala vårdmöten och digitala behandlingsalternativ inom både psykiatrin och förstalinjen för psykisk ohälsa, och här särskilt inkludera äldre som mål grupp
  • Att primärvårdens suicidpreventiva uppdrag ska utökas
  • Se en ökad psykiatrisk kompetens inom primärvården
  • Satsa på att utbilda fler yrkesgrupper för att kunna erbjuda psykiatrisk hjälp och kontinuerligtstärka kompetensen inom alla områden
  • Att naturunderstödd rehabilitering och medicinsk naturunderstödd terapi, så kallad Grön rehab ska erbjudas


Håller du med? Rösta på Centerpartiet i september!

Vill du veta mer om vår politik?
Ladda ner hela vår regionala agenda som en pdf , 3.8 MB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.