Kontaktpersoner

Kretsstyrelsen

E-post: centerpartiet.torsas@gmail.com

Linda Eriksson - ordförande (Telefon: 073-808 8878)

Bengt Lennartsson
Christofer Johansson
Cecilia Sjögren
Jörgen Johansson
Maria Karlsson
Tommy Arvidsson
Jonas Fransson
Maria Hultenius

Fullmäktige – ordinarie
Christofer Johansson, christofer.johansson@torsas.se, 070-892 4999
Frida Portin, frida.portin@torsas.se, 070-373 0880
Sten Bondesson, sten.bondesson@torsas.se, 0486-300 45
Eva-Kristina Berg, eva-kristsina.berg@torsas.se, 073-835 1441
Linda Eriksson, linda.eriksson@torsas.se, 0486-300 51
Maria Karlsson, maria.karlsson@torsas.se, 0486-22116
Marcus Johansson (2 vice ordf.), marcus.johansson@torsas.se, 070-690 0783
Tony Schäfer, tony.schafer@torsas.se, 076-880 8908

Fullmäktige – ersättare
Lisa Klasson, lisa.klasson@torsas.se, 070-985 04 03
Jörgen Johansson
Jan-Olof Olsson, jan-olof.olsson@torsas.se, 070-664 5656
Malin Mårtensson


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.