Förtroendevalda

Centerpartiet i Älmhult har under innevarande mandatperiod följande representanter i fullmäktige, nämnder och kommunala bolag

NAMN

 

EPOST

 


Gusten Mårtensson

gusten.martensson@almhult.se

Kommunfullmäktige

Elizabeth Peltola

elizabeth.peltola@almhult.se

Kommunfullmäktige

Marie Olofsson

marie.olofsson3@almhult.se

Kommunfullmäktige

Tomas Harrysson

thomas.harrysson@almhult.se

Kommunfullmäktige

Yvonne Jonsson

yvonne.jonsson@almhult.se

Kommunfullmäktige

Vidar Lundbeck

vidar.lundbeck@almhult.se

Kommunfullmäktige

Sofia Herbertsson

sofia.herbertsson@almhult.se

Kommunfullmäktige

Pontus Haglund

pontus.haglund@almhult.se

Kommunfullmäktige

John-Arne Sandström

john-arne.sandstrom@almhult.se

Kommunfullmäktige

Elizabeth Peltola

elizabeth.peltola@almhult.se

Kommunstyrelsen

Tomas Harrysson

thomas.harrysson@almhult.se

Kommunstyrelsen

Gusten Mårtensson

gusten.martensson@almhult.se

Utbildningsnämnden

Tomas Harrysson

thomas.harrysson@almhult.se

Utbildningsnämnden

Vidar Lundbeck

vidar.lundbeck@almhult.se

Socialnämnden

Nusreta Kurtanovic Nilsson

nusreta.kurtanovic-nilsson@almhult.se

Socialnämnden

Pontus Haglund

pontus.haglund@almhult.se

Miljö- och byggnämnden

Claes Lindahl

claes.lindahl@almhult.se

Miljö- och byggnämnden

Lars Henriksson

lars.henriksson@almhult.se

Tekniska nämnden

Ida Ekdahl

ida.ekdahl@almhult.se

Kultur- och fritidsnämnden

Leif Johansson

leif.r.johanson@gmail.com

Älmhultsbostäder

Claes Lindahl

claes.lindahl@almhult.se

Älmhultsbostäder

Ingemar Johnsson

ingemar45@hotmail.com

Älmhults näringsfastigheter AB

Marie Olofsson

marie.olofsson3@almhult.se

ElmNet AB

Anita Håkansson

anita.hakansson@almhult.se

Valnämnden

Bengt Håkansson

bengt.hakansson@almhult.se

Valnämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.