Politik nära människorna – Närodlad politik

Närodlad politik för Älmhult kan lite förenklat översättas med att Centerpartiet utgår från den gemensamma kraft som finns hos människor, företag och organisationer i kommunen. Älmhult har fantastiska förutsättningar och det vill vi bygga vidare på.

Vill du ladda ner hela vårt valprogram som en PDF-fil hittar du det här: Centerns valprogram 2019-2022 , 379.8 kB.

Huvudpunkterna i vårt program för Älmhults kommun är:

Skola och utbildning

Barn och ungdomar är vår viktigaste resurs. Att satsa på barnomsorg, skola och utbildning är en förutsättning för att kommunen fortsätter vara attraktiv för människor att bo kvar eller välja att bosätta sig här. Därför är detta en av våra största och viktigaste utmaningar de närmast kommande åren.

Fokus på utveckling och hållbarhet i hela kommunen.

Skapa förutsättningar för ett bra näringsliv, att företag ges möjligheter till utveckling och att växa och att fler kan skapa företag och etablera sig här.

Utveckla hela kommunen vilket betyder allt från företagsetablering och service till skola och bra infrastruktur och bostadsbyggande i hela kommunen. Grön och hållbar utveckling är en förutsättning för att skapa en attraktiv kommun.

Hållbar och trygg välfärd

Det ska finnas trygg och tillgänglig omsorg för alla; i livets alla skeden.

Mötesplatser för de många, där kommun och ideella organisationer kan mötas, allt för ett ökat samarbete och ett bättre samhälle.

Integration innebär samarbete mellan kommun, myndigheter och civilsamhället för att inkludera alla människor i ett fritt och tryggt samhälle där alla är lika mycket värda.

En förutsättning för hållbar och trygg välfärd är att Älmhults kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare.

 

Välkommen att läsa hela Centerpartiets valprogram och vad vi vill åstadkomma 2019-2022 om vi får ditt förtroende i valet den 9 september att leda kommunen de kommande fyra åren:

Vill du istället ladda ner vårt valprogram som en PDF-fil hittar du det här: Centerns valprogram 2019-2022 , 379.8 kB.

 

Gusten Mårtensson
Gruppledare för Centerpartiet i Älmhult, kommunstyrelsens ordförande i Älmhults kommun
Nusreta Kurtanovic Nilsson
Ordförande i Centerpartiet i Älmhults kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.