Ambulansen - Viktigaste akuten!

Centerpartiet prioriterar ambulansvården. Region Kronoberg behöver en ny dygnsambulans i Hovmantorp. Målsättningen ska vara att minst 85 % av Kronobergarna nås inom 20 minuter av ambulansen.

Akut sjukdom eller olycka kan inträffa var som helst i Kronobergs län. Vid sådana tillfällen måste vi alla känna oss trygga med att vi får tillgång till snabb och bra vård. Redan idag har vi en bra och väl fungerande ambulansverksamhet i Kronobergs län som står sig väl i jämförelse med andra län. Alla ambulanser bemannas med specialistsjuksköterska och ambulansen är uppkopplad mot läkare när så behövs. 55 % av Kronobergarna nås av ambulansen inom 10 minuter efter larmet och målet är 60 %. Vi anser att det är bra att vi når nära 60 % av befolkningen inom 10 minuter, men inte tillräckligt. Även de 40 % som bor utanför 10 minutersgränsen har rätt till akut vård inom rimlig tid. För många är väntetiden alldeles för lång och särskilt vid larm i akut nödläge. En snabb ambulanstransport räddar liv och gör Kronobergaren trygg. Därför måste vi göra vårt yttersta för att ge ambulansorganisationen rätt förutsättningar.

Centerpartiet motionerade för knappt två år sedan om en översyn av ambulansorganisationen i syfte att nå en bättre och tryggare verksamhet, särskilt med tanke på de med längst tid till vård. Motionen gavs bifall och nu har resultaten presenterats. Vi ser i utredningen att antalet ambulansuppdrag inom de mest prioriterade uppdragen har ökat med 52 % på 5 år. Vi ser att ambulansvården inte uppnår uppsatta mål, avseende snabbhet. Vi ser att i de mest utsatta områdena i länet är det bara 55 % som nås inom 20 minuter. Glädjande nog ser vi att det finns många förslag på åtgärder som kan förbättra läget betydligt.

Centerpartiet prioriterar ambulansvården, för att det är grunden i ett lyckat omhändertagande vid akuta nödfall. Vi värnar den nära vården på alla sätt. Några åtgärder som vi vill se genomföras så snart som möjligt är att inrätta en heldygnsambulans i Lessebo kommun, förmodligen i Hovmantorp. Det skulle ge betydligt kortare väntetider för de som i dag har de längsta väntetiderna. 2019 borde vi ha lokaler och organisation för att detta kan genomföras. En annan åtgärd vi vill prioritera är att snarast införskaffa fler lättvårdsambulanser, som kan åka före och dessutom komplettera ambulanserna vid behov.

En satsning i ambulansvården kostar naturligtvis pengar. Men genom att Kronobergare i akuta lägen, t.ex stroke eller hjärtproblem, kommer snabbare till vård, kan det förutom bättre mänsklig vård också spara resurser i mindre behov av vård. Vi bor i ett glest befolkat län och det är tyvärr inte möjligt att alla ska nå lasarettet inom 10 minuter. Men målsättningen måste vara så hög som möjligt. Att 85-90 % av Kronobergarna kommer till vård inom 20 minuter anser vi måste vara ett krav.

Ambulansen är vårt viktigaste akutsjukhus. Den är värd att satsa på och det gör Kronobergaren trygg. För Centerpartiet är den nära vården prioriterad.


Sven Sunesson, Centerpartiet
Gruppledare Region Kronoberg

Angelica Karlsson, Centerpartiet
Kretsordförande Lessebo

Relaterade nyheter