Kent Danielsson


Kommunfullmäktige

Ledamot

 

Miljö- & Byggnämnden
Vice ordförande

 

Val & demokratinämnden

Ersättare

kent-danielsson@telia.com

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.