Centerpartiets huvudfrågor i valet 2022

Bildtext: Kommunkandidaterna Matilda Peterson och Lars-Ove Johansson, nr 3 respektive nr 1 på listan till kommunfullmäktigevalet 2022 för Centerpartiet i Ljungby

För HELA Ljungby kommuns bästa!

Detta är våra huvudfrågor i valet 2022:


Hela kommunen ska leva

 • Det ska finnas byggklara tomter för bostäder i alla nu planlagda orter. Kommunen ska underlätta för människor där de vill bo och verka, inte bara där kommunen vill.
 • Väl utbyggd infrastruktur i hela kommunen. Det gäller data, kollektivtrafik, vägar m.m.

Bra skola är viktig för både elever och näringsliv

 • Nya skolor ska byggas i Tannåker och Agunnaryd, klara senast 2025.
 • Vid fler än 20 elever i klasserna ska det finnas två pedagoger.
 • Fler kuratorer och socialsekreterare i skolan, för att motverka psykisk ohälsa.
 • Skolan ska vara integrerad i samhället och förbereda eleverna för lokala behov. Det är viktigt att skolan har ett bra samarbete med näringslivet.

Makt över din vardag och ditt liv

 • Skapa attraktivare tjänster inom vård och omsorg. Man ska kunna påverka sina arbetstider.
 • Vi ska stötta kvinnojouren.

En grön kommun för långsiktig hållbarhet

 • Satsa på grön el genom solceller på kommunens fastigheter. Alla nybyggnationer i kommunens regi ska vara klimatsmarta.
 • Utred möjligheten att producera biogas tillsammans med kommunens lantbruksföretag.
 • Uppgradera reningsverken för att t.ex. kunna ta bort läkemedelsrester.


Relaterade nyheter