Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Välkommen till båttur med ångaren Thor med miljö, grön energi, skog, vatten och politik i fokus!

Välkommen till båttur med ångaren Thor med miljö, grön energi, skog, vatten och politik i fokus! Avfärd tisdag 7 augusti kl 13.00 från Kronobergs slottsruin, Växjö. Åter ca kl 17.00. Klädsel efter väder.

  • E.ON presenterar lokal, grön nätdrift à la Simris
  • Utfrågning av C toppkandidater till riksdag och region/landsting – moderator Thomas Karlsson, näringslivschef Växjö
  • Vi bjuder på rejäl fika

Kandidater:
Per Schöldberg, Gusten Mårtensson, Karin Nilsson, Eskil Erlandsson,
Carina Bengtsson samt Sven Sunesson, Britt-Louise Berndtsson, Carina
Bengtsson, Patrik Davidsson och Golnoush Lundén Keshavarzi

Välkommen med din anmälan inklusive eventuell matavvikelse senast 1 augusti till 073-844 92 16 eller britt-louise.berndtsson@kronoberg.se