Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Olika möjlighet till återhämtning för anställda i regionen

Bild

Regionstyrelsens personalutskott gav den 10 maj 2021 HR-direktören i uppdrag att i samverkan med verksamhetens chefer ta fram förslag på åtgärder för att främja medarbetares återhämtning.

Vi har sett behovet av åtgärder och samtal har efter uppdraget förts med olika verksamhetsföreträdare om vad som kan vara lämpliga åtgärder, säger Sven Sunesson, (C) ordförande i personalutskottet.

För att upprätthålla en hållbar arbetshälsa är möjlighet till återhämtning av stor betydelse och ska ses som en del av arbetsmiljöarbetet. Med anledning av de olika typer av påfrestningar som pandemin inneburit för flera av Region Kronobergs medarbetare finns det ett särskilt behov av återhämtning.

Det anses viktigt att åtgärder inom området tar hänsyn till den variation av behov som finns inom organisationen, utifrån exempelvis vilken enhet, arbetsplats och medarbetare insatsen riktar sig till. Åtgärder bör därmed, helt eller delvis, utformas utifrån den enskilda målgruppens behov och önskemål.

Det känns bra att kunna erbjuda flera olika möjligheter till återhämtning för våra medarbetare efter pandemin. Här finns aktiviteter för både chefer, arbetslag och enskilda medarbetare. Allt från sociala aktiviteter till hälsokontroller/samtal. Pengar har vi avsatt för ändamålet i budget 2022 och framåt, säger Sven.


För vidare upplysning kontakta
Sven Sunesson 076-720 76 10


Elizabeth Peltola
Gruppledare, Region Kronoberg
Tina Sturesson
Politisk sekreterare för Centerpartiets regionfullmäktigegrupp i Kronoberg Mejladress: tina.stu...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.