Barnen i centrum under oktobermöte

Barnen satte i hög grad sin prägel på mötet med regionfullmäktigegruppen i Växjö onsdagen den 18 oktober

Barnen i centrum under oktobermöte.

Barnen satte i hög grad sin prägel på mötet med regionfullmäktigegruppen i Växjö onsdagen den 18 oktober. 16 intresserade mötte upp när gruppen samlades hos Barnahus i Kronobergs län med nya fräscha lokaler på Västra Esplanaden i Växjö där Sara Ganslandt och Jenny Wilhelmsson, verksamma som samordnare, mötte upp.

Den här verksamheten startade i Alabama, USA, 1985 och finns nu i många länder. Island inledde sin Barnahusverksamhet 1998 och var först i Europa. I Sverige startade vi 2005 och nu finns 35 barnahus över hela riket. Det känns bra att vi nu har startat upp även här i Kronoberg och att uppslutningen är bred. Samtliga åtta kommuner, Region Kronoberg, polisen och åklagarmyndigheten skrev på avtalet 2016, berättade Sara Ganslandt och Jenny Wilhelmsson. I huset på Västra Esplanaden samverkar nu kommunernas sociala myndigheter, polis, åklagare, barnläkare och ungdomspsykiatrin för att förbättra situationen för barn från 0-18 år som har blivit utsatta för sexualbrott eller misshandel. -Vi samordnar förhör med barnen och gör även andra andra insatser för att undvika ytterligare traumatisering under rättsprocessen.

Den processen kan vara mycket påfrestande både för barn, föräldrar och övriga berörda, främst inom skolan, sa Sara Ganslandt och Jenny Wilhelmsson. Det är också väldigt viktigt att kunna genomföra samtalen på neutral plats. Barnen slipper gå in i polishuset och de känslor det kan innebära. Därefter vidtog en promenad till regionhuset på Nygatan där Jonas Ericsson, projektledare för Barnens Hus, informerade om den stora satsningen som initierades genom ett beslut i regionfullmäktige 2014 men som sedan ett år ligger på is sedan regionledningen dragit i handbromsen beroende på försening av byggprojekt inom generalplanen. -Jag vet att det jobbas frenetiskt med att få ihop pusslet med generalplanen. Det är många verksamheter som ska samordnas i det nya huset och det tar sin tid. Men eftersom det finns en politisk enighet om att satsningen ska bli av får vi se tiden an, sade Jonas Ericsson.
Han visade flera exempel på hur den nya digitala tekniken kan påverka framtidens vårdformer. Här kan drönare ersätta ambulanser som transportfordon och här kan man genom nanotekniken se när behovet av sjukhusvård verkligen finns i stället för att som nu kalla patienten till en undersökning efter några veckor eller månader efter sjukhusvistelsen. Vilket skulle generera stora besparingar inom sjukvården. Sven Sunesson, gruppledare för centerpartiet, framhöll att Barnens Hus har högsta prioritet. - Men först ska Strandbjörkets vårdcentral och regionens tandkirurgi lämna lokalerna och sedan ska den befintliga byggnaden rivas. Jag tror att det dröjer minst fyra år innan L-huset står klart, sa Sven Sunesson