web stats
Tingsryd
Centerpartiet lokalt

Kommunala bolag, Stiftelser och Kommunalförbund

 Tingsryds kommuns kommunala bolag och stiftelser är:

Tingsryds kommun ingår genom Tingsryds Energi AB som delägare i:

Tingsryds kommun är medlemmar i följande kommunalförbund och föreningar:

Maria Petersén
Ordförande för Centerpartiet i Tingsryd
Cecilia Cato
Gruppledare för Centerpartiet i Tingsryd
Anna Johansson
Oppositionsråd för Centerpartiet i Tingsryd kommun
Mikael Andersson
Webbredaktör för Centerpartiet i Tingsryds kommun