web stats

Anna Johansson

Personbild


Ledamot i Kommunfullmäktige

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:

Vice ordförande i kretsstyrelsen

Ordförande Södra Sandsjö Centerpartiavdelning


Oppositionsråd 

Ledamot av kommunfullmäktige

2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott

Vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott

Ledamot i kommunstyrelsens teknik- och utvecklingsutskott

Ersättare i vård- och omsorgsnämnden
Vice ordförande i Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB)

Ledamot i förbundsdirektionen Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK)

Ersättare i kommunalförbundet Södra Småland Avfall & Miljö (SSAM)


Kontakta Johansson Anna

Kontakta Johansson

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.