web stats

Björn Elmqvist

Personbild


Ledamot i kommunfullmäktige

 


Mobil: 073-039 98 33

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:

Ledamot i kretsstyrelsen

Vice ordförande Södra Sandsjö Centerpartiavdelning

 

Ledamot i kommunfullmäktige

Ledamot i miljö- och byggnämnden

Ersättare i vård- och omsorgsnämnden

Ersättare i bildningsnämnden

Ledamot i Tingsryds industristiftelse

Ledamot i Tingsryds utveckling och fastighets AB, TUFAB

 

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.