web stats

Johan Karlson

Personbild


Ledamot i kommunfullmäktige

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:

Kassör i kretsstyrelsen

Ordförande i Älmeboda Centeravdelning

 

Ledamot i kommunfullmäktige

2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Ordförande i Korröstiftelsen