web stats

Göran Peterson

Personbild


Nämndeman vid Växjö Tingsrätt

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:


Nämndeman vid Växjö Tingsrätt

Ledamot i Väckelsångs församlings vägråd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.