web stats

Ingrid Hagelberg

Personbild


Ersättare i teknik- och fritidsnämnden


Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:


Ersättare i teknik- och fritidsnämnden
Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.