web stats
  • / Kontaktpersoner
  • / Väckelsång- Tingsås Centerparti- och Centervinnoavdelning

Väckelsång- Tingsås Centerparti- och Centervinnoavdelning


Tingsås- Väckelsångs centerpartiavdelningar

Lars Nilsson, Ingrid Hagelberg, Eva Hagelberg, Göran Petersson, Karl-Gustav-Sjökvist och Mats Wembo

 

 

 

Ordförande C-avdelningen: Eva Hagelberg,
Ordförande CK-avdelningen: Kerstin Petersson

Vice ordförande C-avdelningen: Lars Nilsson
Kassör: Mats Wembo
Sekreterare: Sören Gabrielsson
Ledamot: Sven Johansson
Ledamot: Lehna Gustavsson
Ledamot: Linda Petersson
Ledamot: Karl-Gustav Sjökvist
Ledamot: Dag Runesson
Ledamot: Arne Johansson
Ledamot: Bengt Albinsson
Ledamot: Henrik Petersson
Ledamot: Göte Tinggren