web stats

Maria Petersén

Personbild


Kontaktinfo:

Epost: Mariapetersen76@live.se

Mobil: 073-526 48 15

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:

Ordförande i kretsstyrelsen


Ersättare i Kommunfullmäktige
Ersättare i kommunstyrelsen
Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Ersättare i kommunstyrelsens teknik- och utvecklingsutskott

Ersättare i individnämnden

Ersättare i kommunstyrelsens personalutskott
Huvudman i Älmeboda Sparbank
Ersättare i Kommunalförbundet för missbrukarvård och barn- och ungdomsvård, VoB Kronoberg

Ersättare i Samordningsförbundet Värend

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.