distriktsstämman 2018

 

Ordinarie:

Christer Grahn

Jan Öberg

Kjell-Åke Larsson

Daniel Strandlund

Gun-Britt Johansson

Magnus Danielsson

Ersättare:

Stefan Hardselius

Övrigt:

Eftersom Berit Hardselius ingår i distriktsstyrelsen är hon också med på stämman.