• / Politik

Politik

Politik – ur kommunala handlingsprogrammet

Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Centerpartiet anser att varje människa är unik och vill och kan ta ansvar och vara delaktig.

Vi vill skapa ett samhälle där medborgarna får göra fler egna val.

Det ska vara möjligt att påverka sin vardag i livets alla skeden.

Centerpartiet är alternativet för :

- Entreprenörskap och företagande.

- Valfrihet och mångfald.

- Trygghet.