Älvsbyn
Centerpartiet lokalt
  • / Kyrkligt
  • / Älvsby Församlings förtroendevalda

Älvsby Församlings förtroendevalda innevarnade mandatperiod

Kyrkofullmäktige

Ordinarie

Rolf Nilsson, vice ordf.
Greger Andersson
Nils Sundström (kd)
Gun-Britt Johansson
Hans Lundström
Dick Öhman (kd)
Inga Sandström
Christer Grahn
Johanna Sundström (kd)
Christina Nilsson
Lars Olofsson (kd)

Ersättare

Lotta Danielsson
Ulf Östman
Magnus Danielsson
Vivan Häggström
Jan Öberg
Stig Eriksson

Kyrkorådet

Ordinarie

Rolf Nilsson
Greger Andersson
Nils Sundström (kd)
Dick Öhman (kd)

Ersättare

Gun-Britt Johansson
Hans Lundström
Inga Sandström
Christer Grahn

Revisorer

Ordinarie

 Kjell-Åke Larsson

Ersättare

Lars Olofsson (kd)

Valnämnd

Ordinarie

Christer Grahn, ordf.
Dick Öhman (kd)

Ersättare

Gun-Britt Johansson
Ulf Östman

Arbetsutskottet

Ordinarie

Rolf Nilsson

Ersättare

Greger Andersson
Nils Sundström (kd)

Församlingsutskottet

Ordinarie

Greger Andersson, ordf.
Nils Sundström (kd)

Ersättare

Hans Lundström
Dick Öhman (kd)

Församlingsdelskommittén, Vidsel

Ordinarie

Hans Lundström

Ersättare

Dick Öhman (kd)

Budgetberedning

Ordinarie

Au:s ordinarie ledamöter
samt Fu:s ordförande
(Rolf och Greger)

Ersättare


Kontraktsråd

Ordinarie


Ersättare

Rolf Nilsson

Internationella grupp

Ordinarie

Rolf Nilsson

Ersättare


Fagerviks kurs- och lägergård

Ordinarie

Christina Nilsson

Ersättare

Lars Olofsson (kd)

Samrådsgrupp med EFS (lokalt)

Ordinarie

Greger Andersson

Ersättare