• / Kyrkligt
  • / Älvsby Församlings olika verksamheter

Älvsby Församlings olika verksamheter

Gudstjänster – undervisning: Högmässogudstjänster, nattvardsgudstjänster, byagudstjänster, bibelstudier, gudstjänster på Fluxen och äldreboenden, dop, vigsel och begravningsgudstjänster.

Sång och musik: Kyrkokörer samt ”nya körer” i Älvsbyn och Vidsel. Konserter, Musik i sommarkväll, Allsång i kyrkan, solistmedverkan i gudstjänster samt Kom och sjung.

Diakoni – stöd genom samtal: Enskilda samtal, anhörigsamtal, krissamtal, sorgegrupp och samtal i grupp.

Övrig diakonal verksamhet: Flyktingverksamhet, hembesök, sångstunder, cafékvällar, frivillig besöksgrupp, Vuxen-Barn.

Barn och ungdomar: Barnverksamhet, skolkontakter, konfirmandverksamhet, söndagsskola, ungdomsverksamhet och Sommarkyrkan.

Öppet hus på julafton: Efter julbön i kyrkan inbjuds till jullunch. Samlar mer än hundra vuxna och barn. Musikunderhållning, sång på olika språk, fika m.m.