Trygghet

  • Främja mindre skolenheter och barngrupper, både i tätorten och i byar, där barnen får närhet till trygga vuxna.
  • Vuxna bör stärkas i sin föräldraroll, och ytterligare insatser ska ske för att tidigt förebygga otrygghet.
  • Stötta engagerat ledarskap i skolan.
  • Säkra sammanboende för äldre, även när det finns olika vårdbehov.
  • Småskalighet går före storskalighet.
  • Stärk samarbetet mellan kommunen, näringslivet, idéella organisationer, och andra aktörer, vilket gynnar medborgarna.
  • Trygghet skapas genom kunskap, tolerans och integrering mellan alla grupper i samhället i Älvsbyn.
  • Särskilt boende med hemkänsla.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.