Trygghet

  • Främja mindre skolenheter och barngrupper, både i tätorten och i byar, där barnen får närhet till trygga vuxna.
  • Vuxna bör stärkas i sin föräldraroll, och ytterligare insatser ska ske för att tidigt förebygga otrygghet.
  • Stötta engagerat ledarskap i skolan.
  • Säkra sammanboende för äldre, även när det finns olika vårdbehov.
  • Småskalighet går före storskalighet.
  • Stärk samarbetet mellan kommunen, näringslivet, idéella organisationer, och andra aktörer, vilket gynnar medborgarna.
  • Trygghet skapas genom kunskap, tolerans och integrering mellan alla grupper i samhället i Älvsbyn.
  • Särskilt boende med hemkänsla.