Interpellation - Kommunfullmäktigemöte 2016-02-15

Beslut tagna vid KF 30 nov 2015 kring Budgetramarna

Det har nu gått 2,5 månader sedan KF den 30 nov. 2015.

På KF den 30 nov under ärendet om Budgetramarna tog KF ett beslut kring skolfrågan och de förändringar i budgetförslaget som det innebar.

Eftersom beskrivningen av beslutet finns i bilaga som måste efterfrågas gör vi en uppräkning av detta:

Vidsel

- Behålla högstadiet minst 4 år från ht 2016.

- Förändra arbetssättet inom skolan för att minska på extrakostnaderna - underskottet

- Hitta andra användningsområden för NO-huset

- Se mindre klasser med stor arbetsro som en resurs för fler elever

- Samarbete med skolgruppen för utveckling av skol-elever-lärare-föräldrar

- Förbättra samarbetet med lokalsamhället

Korsträsk

- Behålla F-3 i skolan

- Göra ombyggnader av skollokaler i linje med skolgruppens förslag

- Vid behov avyttra nuvarande förskole byggnad

Gemensamt

- Se blomstande byar med skolan som nav som en ytterligare förstärkning av Älvsbyns varumärke.

- Göra energieffektiviseringar i båda skolorna.

Noteras kan att skolgrupperna under tiden som gått sedan KF den 30 nov tillsammans har bildat en Landsbygdsutvecklingsgrupp.

Centerpartiet vill vid KF den 15 feb 2016 ha en kort redogörelse för vad som hänt i respektive delförslag.

Älvsbyn 2016-02-11

…...........................................................

Berit Hardselius och Göran Lundström

För Centerpartiet i Älvsbyns kommunfullmäktig

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.