Kandidatpresentation

1.Majvor Sjölund

Majvor Sjölund, Koler, 61 år, Egen företagare

Gruppledare Centerpartiet, ledamot kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, Landsbygdspolitiska rådet, Plan- och Tillväxtkommittén, Festspelen i Piteå. Ersättare i Kommunala Pensionärsrådet. Ledamot i Piteå Hamn AB och i Pikab.

2. Anton Li Nilsson

Anton Li Nilsson, Piteå, 33 år, Polis

Kretsordförande, ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i Socialnämnden. Ordförande i kretsstyrelsen.

3. Marika Berglund

Marika Berglund, Hemmingsmark, 50 år, Fastighets- och kyrkogårdschef

Ledamot kommunfullmäktige, kommunstyrelsen. Ersättare i kommunstyrelsen och i Plan- och Tillväxtkommittén. Ledamot i Pikab

4. Johannes Johansson

Johannes Johansson, Höglandsnäs, 35 år, Servicetekniker

Ledamot kommunfullmäktige, Samhällsbyggnadsnämnden och i Samhälssbyggnadsnämndens arbetsutskott. Ersättare i kommunstyrelsen.

5. Henrik Viklund

Henrik Viklund, Jävre, 51 år, Försäljningschef

Ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden och i kretsstyrelsen

6. Kristin Lundström

Kristin Lundström, Jävre, 34 år, Brandingenjör

Ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige. Vice ordf i kretsstyrelsen

7. Hans Öhlund

Hans Öhlund, Lillpite, 53 år, Lagerarbetare

Ledamot i Barn- och Utbildningsnämnde och i dess arbetsutskott. Ledamot i kretsstyrelsen

8. Torgny Långström

Torgny Långström, Långnäs, 55 år, Egen företagare

Ledamot kommunfullmäktige och Samhällsbyggnadsnämnden. Ledamot i Piteenergi AB.

9. Bo Andersson

Bo Andersson, Långnäs, 67 år, Skogstekniker

Ledamot kommunfullmäktige. Ledamot i Pireva (Piteå renhållning och vatten)

10. Britt-Louise Nyman

Britt-Louise Nyman, Blåsmark, 66 år, Egen företagare

Ledamot kommunfullmäktige.

11. Ulf Hartman

Ulf Hartman, 68 år, Hortlax, Pensionär

Vice ordf valnämnden, kassör kretsstyrelsen

12. Britta Lysholm

Britta Lysholm, Svensbyn, 70 år, Pensionär

Ledamot Socialnämnden och Socialnämndens arbetsutskott

13. Evelina Blom

Evelina Blom, Piteå, 45 år, Lärare

14. Agneta Ehlin

Agneta Ehlin, Arnemark, 59 år, Kock

Ledamot Fastighets- och servicenämnden, ledamot i kretsstyrelsen

15. Jan Lundström

Jan Lundström, Sjulnäs, 49 år, Lastbilsförare

Ledamot Miljö- och tillsynsnämnden

16. Urban Wikberg

Urban Wikberg, Piteå, 52 år, Brandman


17. Marie Rönnholm

Marie Rönnholm, Grundvik, 38 år, Företagare


18. Leif Viklund

Leif Viklund, Blåsmark, 61 år, Kursutvecklare och kommunikatör


19. Wivi Gustavsson

Wivi Gustavsson, Jävre, 73 år, Pensionär

20. Gunnel Jonsson

Gunnel Jonsson, Lakafors, 78 år, Pensionär


21. Katarina Björklund

Katarina Björklund, Holmträsk, 39 år, Barnskötare


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.