Regionpolitiken

Centerpartiet är med och styr i majoritet med S och V i Regionfullmäktige i Norrbotten. Här hittar du information om det politiska läget.

sol-has-bg

Vad driver vi för frågor just nu?


2023-04-05

Nu ökar vi tillgängligheten till vård för norrbottningarna genom satsningar på vårdens personal

Den nya majoriteten i Region Norrbotten bestående av Socialdemokraterna, Västerpartiet och Centerpartiet presenterar nu ett samlat paket för att stärka norrbottningarnas tillgång till hälso- och sjukvård genom att förbättra villkoren för vårdens personal. Förslagen bedöms även minska beroendet av inhyrd personal till förmån för satsningar på regionens egna anställda.

– Jag är glad över att vi nu kan presentera ett kraftfullt paket som tar sikte på att öka antalet vårdplatser och därmed stärka norrbottningarnas trygghet och tillgång till vård, inleder Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande (S).

Förslaget som ska behandlas i regionstyrelsen i april har en bred ansats och innehåller en rad olika förslag för att förbättra villkoren för vårdens personal, några av åtgärderna som föreslås är följande;

  • Att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram åtgärder som minskar sjukfrånvaron bland medarbetarna från 6,8 till som högst 5,0 %.
  • Att ta fram förslag som ökar incitamenten för medarbetare att arbeta kvar i regionen efter uppnådd pensionsålder.
  • Att inom ramen för kollektivavtal med berörda fackliga organisationer öka ersättningen för arbete under obekväm arbetstid från och med den 1 september 2023.
  • Att ge regiondirektören i uppdrag ta fram en plan som minskar beroendet av inhyrd personal med målsättningen att minska kostnadsökningen för 2023 från befarade 640 miljoner kronor till ett utfall om maximalt 446 miljoner kronor.
  • Att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag som ökar möjligheten att anställa blivande medarbetare redan under deras studietid.
  • Att stärka chefernas förutsättningar genom bland annat utbildningsinsatser och genom att se över antalet medarbetare per chef.

– Det har varit viktigt för oss att ta ett samlat grepp kring kompetensfrågorna och vår bedömning är att satsningen på höjd OB-ersättning i kombination med redan beslutade åtgärder kommer att ge fler öppna vårdplatser, säger Camilla Friberg, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård (S).

– Genom att satsa på regionens egen personal bedömer vi också att vi kommer att kunna minska andelen inhyrda. Det är en viktig del då vi ser ett behov av att komma tillrätta med de kraftigt ökade kostnader regionen har för inhyrd personal, fortsätter Glenn Berggård, regionråd och vice ordförande i regionstyrelsen (V).

– Sammantaget är förslaget vi nu går med till regionstyrelsen nästa vecka väl avvägt och helt i linje med de vallöften samtliga majoritetspartier lämnade inför höstens val och som handlade om ökad tillgänglighet till vård för norrbottningarna och förbättrade villkor för vårdens personal, säger Birgitta Johansson Huuva, regionråd med ansvar för folkhälsa (C).

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.