Politik

Centerpartiets politik syftar till att skapa lika villkor för alla.

Vi vill skapa förutsättningar för människor att bo och verka där de vill. Så långt det är möjligt skall skattepengar som våra förtroendevalda är satta att förvalta användas rättvist.

Det gäller alla områden.

  • Den viktigaste jobbet för Centerpartiet i framtiden är vård skola omsorg. Att skolan fungerar för våra ungdomar. Och att ungdomar ska kunna få ha många olika valmöjligheter på sin fritid. Värdig ålderdom handlar om god personalvård, så att vi har människor som vill jobba inom
    vården. Vi känner en oro över den personalbrist som kommer i framtiden.
    Hemtjänsten och hemsjukvård är en viktig del av omsorgen.

  • Att skapa nya jobb är oerhört viktigt för att en kommun ska kunna överleva. Samarbete är ett ledord som skall vara vägledande för det politiska arbetet för att skapa nya jobb. Nationella och internationella kontakter skall skapas som ett led till fler arbetstillfällen i våran kommun. Våra redan etablerade företag utgör grunden för en fungerande arbetsmarknad i vår kommun.

  • Våra kommunikationer är en viktig del i att ha en fungerande kommun.Centerpartiet verkar för att göra våra vägar farbara. Detta arbete måste ske både på lokal/regional nivå, men också på riksplanet.
    Vi arbetar för att återinföra bidraget till enskilda vägar.

Miljöarbetet skall verka för att sunt förnuft används och i samklang med våra invånare.
• LIVSKRAFT i HELA landet
• LIVSKVALITÉT
• SJÄLVBESTÄMMANDE

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.