Uppdrag i kommun och region

Uppdrag i Hällefors kommun


Kommunfullmäktige
Ledamöter Lars-Göran Zetterlund (Gruppledare), Margurite Vase, Tobias Nygren
Ersättare Olle Samuelsson, Ann-Katrin Lindberg

Kommunstyrelsen
Ledamöter Lars-Göran Zetterlund (Gruppledare),
Ersättare Margurite Vase, Tobias Nygren

Allmänna utskottet
Ledamöter Margurite Vase

Välfärdsutskottet
Ledamöter Tobias Nygren

Samhällsbyggnadsförbudet Bergslagen
Olle Samuelsson

llefors Bostads AB
Vakant

Revisor
Ove Tengelin

 

Uppdrag i regionen


Regionfullmäktige:
Ledamot Lars-Göran Zetterlund

Regionstyrelsen:
Ersättare Lars-Göran Zetterlund

Länstrafiken, Länsgården samt Samordningsförbund Sofint
Lars-Göran Zetterlund är ledamot i ovanstående styrelser

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.