Hallsberg
Centerpartiet lokalt
  • / Politik

Politik

Alla människors lika värde och rättigheter är grunder för Centerpartiets politik.
Det yttersta målet är att var och en ska kunna växa som människa och ha
möjlighet att förverkliga sina drömmar. Att ta ansvar för sig själv,
varandra och naturen ska vara vägledande när samhället formas.
Beslut ska fattas så nära dem som berörs som möjligt - "rätt beslut på rätt plats".

Centerpartiets samhällssyn präglas av stark tilltro till individer i
samverkan. Det kommer till uttryck i de värden som kännetecknar
Centerpartiets politik.