Politik

Det behövs ett omtag i Lekeberg

Ekonomin rasar. För oss i Centerpartiet känns det mycket märkligt. Vi har alltid haft som ambition att en budget ska hållas, så är det inte nu. Under åren som vi varit med i ledningen hade vi en ambition att se till den lilla människan och att vi vill att kommunens innevånare ska känna en stolthet i att bo i en kommun som vill växa. Det är en ambition vi fortsätter att ha.

En kommun som växer får också in skattemedel så att det går att utveckla kommunen. Detta är något som är viktigt för oss. I det arbete som pågår med översiktsplanen vill vi skapa bättre förutsättningar för miljövänliga transporter inom kommunen och möjlighet till pendling till och från vår kommun. Vi behöver också ta hänsyn till samhällsintressen gällande skola, vård och omsorg men också livsmedelsförsörjning och förnybar energi och drivmedel. Det finns svåra intressekonflikter inom dessa område och avvägningar måste göras ständigt.
Lekeberg är en trygg kommun och så vill vi att det ska fortsätta vara, men det krävs arbete och samverkan med civilsamhället för att säkerställa detta. Därför vill vi fortsätta den nära samverkan som finns med polisen och tillsammans arbeta förebyggande.
Detta vill Centerpartiet för att Lekeberg åter ska kunna vara en attraktiv kommun med ökad framtidstro!


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.