Nytt ridhus vid Norslund

2016-09-16
Ridanläggningen i Norslund har ett unikt och bra läge och samtidigt tillräckligt med kommunal mark runtomkring för att hästar och ridanläggningen ska ha gott om utrymme. På så sätt finns förutsättningar för en långsiktig och växande utveckling av ridsporten i kommunen vilket säkrar utbudet och tillgängligheten över lång tid.

En utvecklad ridanläggning kommer tillsammans med andra aktörer att utveckla ridsporten i kommunen.
Det är en viktig jämställdhetsfråga och en integrationsfråga. Vi är en idrottskommun och vi vill att också hästsporten utvecklas och därmed kan vi stärka idrotten i länet liksom mötet mellan människor med olika bakgrund. – Det är viktigt att stötta föreningslivet i kommunen eftersom
det ger ungdomar en möjlighet att utvecklas och växa som individer säger Jonas Kleber (C) och fortsätter med att hästnäringen är betydelsefull ur flera perspektiv, den bidrar till att ge personer långt från arbetsmarknaden möjlighet till sysselsättning, ungdomar tränas i att känna ansvar och det ger erfarenheter de kan använda senare i livet.

Majoriteten strävar idag efter tydligt ägarskap och ansvar för sina idrottsanläggningar. Anläggningen i Norslund är kraftigt eftersatt och det är roligt att se engagemanget för att utveckla den. En bättre
anläggning i Norslund skulle få fler att rida vilket också är erfarenheten från andra delar av landet enligt Svenska Ridsportförbundet. Genom att satsa på ett nytt ridhus som ersättning till det ridtält som föreningen använder idag kommer fler att ges möjlighet att utöva sitt intresse. Med bättre förutsättningar ges föreningen, liksom närliggande föreningar, möjlighet att växa och utvecklas.

Vi ser det som viktigt att stödja den ideella sektorn utifrån föreningsverksamhet med demokratisk inskolning i vårt samhälle. Fler blir intresserade av ridsporten och utbudet blir större att välja från.
Erfarenheten är att en kommunal ridanläggning inte slår ut privat verksamhet, utan tvärtom att det kompletterar och att hästsporten utvecklas med tävlingar, större utbud och samarbete mellan olika aktörer som i sig får sporten att växa och gör så att fler kan rida. Redan idag finns föreningsdrivna och privata alternativ sida vid sida. Det gynnar alla, inklusive privata aktörer och besöksnäringen i stort. Men framförallt ökar utbudet av fritidsaktiviteter för våra barn och unga i en växande idrottskommun.

Därför kommer anläggningen i Norslund, med ett fortsatt kommunalt ägande, att utvecklas, inte avvecklas. – Jag känner mig stolt och glad över att vi nu kan berätta att vi satsar på ridsporten i vår kommun säger Bengt Storbacka (S).

Jonas Kleber (C), ordförande i Centerpartiet i Lindesbergs kommun Bengt Storbacka (S), ordförande i Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun

Kontaktuppgifter: Jonas Kleber, jonas.kleber@lindesberg.se, 070-342 52 09