Lindesberg
Centerpartiet lokalt
  • / Personer

Personer

Kretsstyrelse

Ordförande
Jonas Kleber
Österhammar Björntorp 356, 73272 Fellingsbro
Tel: 0581-631034 | 070-3425209

Vice ordförande
Mathz Eriksson, Uskaboda Perers gård 213, 71394 Nora
Tel: 070-6851367

Kassör

Magnus Eriksson, Koverboda 322, 711 92 Vedevåg
Tel: 070-6115096

Sekreterare:
Susanne Karlsson, Rosenkullavägen 20,  711 35 Lindesberg
Tel: 070-234 32 41

Ledamöter
Johan Andersson, Maria Pia Karlsson, Linda Palm, Björn Pettersson, Maud Segerstedt

Ersättare

Emanuel Hakizimana, Liesel Ivarsson, Tuula Marjeta, Christina Pettersson