Grunderna för en fungerande integration

Språket, arbetet och vännerna utgör grunden för en fungerande integration.

Jag har mina rötter i Burundi, mina fötter i Sverige och mitt hjärta i Frövi. Dessutom kan jag en del om integration eftersom jag själv är en del av den. Jag kom hit till Sverige 2007 år. Nu känner jag mig etablerad här i Frövi tillsammans med min fru och våra tre barn. Min familj kom hit till Sverige 2011.
Själv arbetar jag som behandlingsassistent, min fru arbetar inom äldrevården och våra tre barn studerar. Vi bor i en villa i Frövi. Vi är en helt ”vanlig” svensk familj förutom att jag är en invandrare om än inte nyanländ.

När jag kom till Sverige var jag fast besluten om att göra nytta och att göra rätt för mig. Jag ville, så som de allra flesta nyanlända vill, bli en del av det svenska samhället och bidra till dess utveckling.
Historiskt sett har invandring bidragit till att Sverige blivit starkare, inte svagare. Det finns alla förutsättningar för att det ska bli så även nu. Men det förutsätter att integrationsarbetet utvecklas.

Den viktigaste för en lyckad integration är, enligt min mening, att alla som kommer hit så snabbt som möjligt får lära sig språket. Att lära sig svenska är en förutsättning för att kunna förstå och att kunna göra sig förstådd. Tänk så många missförstånd som kan undvikas när vi kan prata med och förstå varandra. Tänk så mycket lättare det blir att komma in på arbetsmarknaden när man kan tala om att man finns, vad man vill och vad man kan.
Ytterligare en viktig förutsättning för en lyckad integration är att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Jag ser absolut inget fel i att införa enklare arbeten och praktikplatser för nyanlända. Det viktiga i det sammanhanget är inte lönen. Det är i stället att få möjligheten till sysselsättning. Det är också en viktig del i språkutbildningen. Med språket – och arbete – följer ökat självförtroende.
Ännu en viktig förutsättning för en lyckad integration är att få möjlighet att knyta vänskapsband med svenska vänner. Mina svenska vänner blev och är viktiga för mig i mitt arbete med att komma in i, och förstå, det svenska samhället. Mina svenska vänner skapade en tillit till samhället som gjorde att jag verkligen ville bli en del av det. De fick mig också att tro på att jag skulle lyckas.

Till alla er här som lägger ner så mycket tid och kraft på att hjälpa nyanlända vill jag bara säga: Tack! Ni gör en oerhört viktig insats! Er medmänsklighet lägger grunden till mycket gott. Inte minst till ett allt bättre och bättre samhälle i såväl smått som stort.
Migrationsverket har naturligtvis en viktig roll i integrationsarbetet. Dit riktar jag en önskan: Bli snabbare, effektivare och tydligare med ert arbete under asylprocessen. I väntan på uppehållstillstånd är man som nyanländ ”ingenting”. Att det skapar oro och osäkerhet är inte svårt att förstå. Själv blev jag tvungen att åka till Norge för att söka uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Där fick jag också vara kvar i väntan på beslut. Varför har jag ännu inte riktigt förstått, men det ordnade sig. Inte minst tack vare mina svenska vänner.

Nu är jag svensk medborgare. Jag har kommit hem. Jag är glad och oerhört stolt över det. Jag är också väldigt tacksam över att kunna känna trygghet för min familjs framtid.
Själv har jag nu kommit så långt att jag även vågar och vill engagera mig politiskt. Jag gör det för att jag vill bidra till att vårt samhälle ska bli allt bättre och allt tryggare för alla. Grunden för mitt liv i vardagen och i politiken är min övertygelse om alla människors lika värde. Det är grunden för ett allt medmänskligare och värdigare samhälle för oss alla.


Emmanuel Hakizimana
Frövi, Centerpartiets kommunkrets i Lindesberg