Nora
Centerpartiet lokalt
  • / Kretsstyrelse

Kretsstyrelse

Ordförande
Titti Hansson, Älvhyttan 408, 713 92 Gyttorp

Vice ordförande
Susanne Forsberg, Klacka Lerberg, Vita gården 336, 713 93 Nora

Kassör                                                                                                                                                     
Anders Haglund, Älvhyttan 408, 713 92 Gyttorp

Ledamöter
 Kenneth Eriksson , Åshyttan 311, Nora 
Nils-Olov Johansson , Älvhyttan 348, 713 92 Gyttorp
Helena Vilhelmsson, N Bäcketorp 202, 713 92 Gyttorp

Till styrelsen adjungeras alla med kommunalpolitiska uppdrag.