CENTERPARTIETS POLITIK I ÖREBRO KOMMUN

Vad vill Centerpartiet göra under perioden 2022-2026?

Örebro växer. Vi är nu mer än 150 000 invånare i kommunen. Här finns  många olika människor med idéer och potential att utveckla kommunen. Här bor  människor med olika bakgrund, förutsättningar, intressen och livsåskådning. De  bor i centrum, i ytterområdena och på landsbygden. Centerpartiet i Örebro ser  hela Örebro kommun, oavsett var ni finns. Vi tror på dig och dina idéer.

Alla människor har en uppgift i vårt samhälle.
Centerpartiets politik bygger på att alla boende i Örebro kommun har både rättigheter och skyldig-
heter. Det innebär att vi hela tiden strävar efter att ge människor så mycket egenmakt som möjligt.

Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att både kvinnor och män ska få leva fria från trakasserier.

Vår grundsyn med människan i centrum innebär att vi ser bemötandefrågor som centrala för kommunen. Du ska alltid kunna räkna med ett bra bemötande i kommunala verksamheter.

Centerpartiet fokuserar på kvalitet i vård, skola och omsorg snarare än på driftsformen.
Kommunen ska alltid stå som garant för kvaliteten. Det innebär däremot inte att vi alltid ska driva verksamheterna själva.

Läs mer om vad vi vill göra i vårt valprogram ->

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.