Centerkvinnorna

Bild

Vi i Centerkvinnorna är liberala feminister

För oss är feminismen inte bara kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors kamp för friheten att vara sig själv. Vi ser att det finns systematiska skillnader i villkor för kvinnor och män i samhället. Detta kan vi inte acceptera och vi jobbar därför för förändring, med utgångspunkten att alla individer är lika mycket värda, och ska ha samma fri- och rättigheter.

Vi sammanfattar vår politik i tre friheter - ekonomisk frihet, strukturell frihet och sexuell frihet, som även innefattar jämställd hälsa och sjukvård.

I Linköpings kommun finns 6 avdelningar av Centerkvinnorna. Vi har inget CK-distrikt, men ett nätverk som vi kallar Kloka centerkvinnor i Östergötland. Nätverket samt åtminstone en av avdelningarna hittar du lätt påfacebook, om du vill ha kontakt. Numera har vi också en representant i förbundsstyrelsen, nämligen Trine Vikinge.

Lars Vikinge
Borgmästare
Muharrem Demirok
Kommunalråd Linköping
Christoffer Rosendahl
Politisk sekreterare
Carin Ahlsén
Kretsordförande

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.