Vår politik - en hållbar framtid!

Centerpartiet har ända sedan sin begynnelse för mer än hundra år sedan varit med och byggt Sverige, med ständigt ökande välstånd och uppbyggnad av allmän välfärd och som samtidigt slagit vakt om respekten för den enskildes frihet och ansvar, alltid med naturen och miljön som ledstjärna. Centerpartiet har alltid avvisat de ideologiska ytterligheterna. Istället har människors vardag varit huvudsaken för centerpartiska förtroendevalda. Man kan kalla det ett pragmatiskt förhållningssätt. Eller också kan man helt enkelt uttrycka det som att det är vardagsfrågor som är viktigast för människor, och att vardagsfrågor alltid varit Centerpartiets paradgren.

Att vi är pragmatiska och avvisar ytterligheter innebär inte att vi saknar mål och visioner. Tvärtom kräver politiskt arbete med frågor som berör människors vardag en tydlig kompass som pekar ut vad vi vill uppnå. Vilka dessa mål är, eller vilka dessa vägledande principer är, kan formuleras på litet olika sätt. Centerpartiet i Linköping brukar uttrycka det som:

  • Lika möjligheter för alla människor att utveckla sina förmågor och att forma sina liv efter ens egna önskningar.
  • Grundtrygghet som ska ge alla ett skyddsnät, vid arbetslöshet, sjukdom eller utanförskap och en möjlighet att komma tillbaka till ett värdigt, gott liv.
  • Hållbart nyttjande av naturens och jordens resurser och en hållbar människosyn, där människors behov av bekräftelse, hälsa, skapande och respekt från andra och från samhället är vägledande.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.