Kontaktpersoner

Kretsordförande: claes.samuelsson@live.se
Gruppledare: Birgitta Gunnarsson, e-post: bittan.gunnarsson@gmail.com

Kretsstyrelse:
Ordförande: Claes samuelsson

Vice ordförande: Tony Lingeby

Kassör: Rose-Marie Evertsson

Sekreterare: Maria Gillberg

Kerstin Hol

Birgitta Gunnarsson

Jan-Erik Carlsson

Karl Gudmundsson

Anders Steen