Kontaktpersoner

Kretsordförande: Anders Steen, e-post: anders@skrukeby.se
Gruppledare: Birgitta Gunnarsson, e-post: bittan.gunnarsson@gmail.com

Kretsstyrelse:
Ordförande: Anders Steen
Vice ordf: Tony Lingeby
Kassör: Rose-Marie Evertsson
Sekreterare: Birgitta Gunnarsson
Ledamot: Claes samuelsson
Ledamot: Anna-Stina Palm
Ledamot: Viktoria Petré-Lindholm
Ledamot: Anneli Sjöstrand
Ledamot: