Kontaktpersoner

Kretsordförande: claes.samuelsson@live.se
Gruppledare: Birgitta Gunnarsson, e-post: bittan.gunnarsson@gmail.com

Kretsstyrelse:
Ordförande: Claes samuelsson

Vice ordförande: Karl Gudmundsson

Kassör: Rose-Marie Evertsson

Sekreterare: Maria Gillberg

Tony Lingeby

Birgitta Gunnarsson

Jan-Erik Carlsson

Anders Steen