Vår politik


Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin egen framtid.

Med frihet kommer ansvar och din frihet ska inte ske på bekostnad av någon annan. Tillsammans ska vi skapa ett vi där vi tillsamman med våra olikheter och styrkor bygger samhället.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Centerpartiet i Bollebygds kommun arbetar för att:

 • Korta tiderna från idé till färdiga bostäder för att få ordentlig snurr på byggnationen.
 • Hålla hög nivå i förskola, skola och omsorg.
 • Ha god omvärldsbevakning samt lära av andras goda exempel för att hushålla med Bollebygdsbornas skattekronor
 • Förvalta de kommunala skogarna både ekonomiskt och ekologiskt hållbart.
 • Undvika att bygga på jordbruksmarken då den behöver odlas för bevarande av naturvärden och för att få klimatsmart mat på våra bord såväl i skolköket som köksbordet
 • Företag ska trivas och kunna växa och utvecklas i kommunen, såväl befintliga som nya.
 • Ta ett nytt grepp i vatten och avloppsfrågan
 • Planera nya skolan bra och hållbart så att den håller över så lång tid som möjligt
 • Bygga seniorboende / plusboende på flera platser i kommunen
 • Utveckla boendemiljö på Varpås och nytt pendelområde vid Grönkullen
 • Arbeta fram en helt ny plan för boende där det finns plats för dem som behöver vård eller mer stöd i livet och som inte kan bo själva
 • Vi prioriterar samarbete, småskaligheten, det lokala företagandet och föreningslivet

Yvonne Andrén
Ordförande
Fredrik Olofsson
Gruppledare, Ledamot i kommunfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.