Karin Ljungdahl

Karin


Ledamot i kommunfullmäktige, Ersättare i kommunstyrelsen, Ersättare i krisledningsnänd, ersättare i Överförmyndarnämnd, Ersättare Omsorgsutskottet

Ambjörnarp, lärare


Karin Ljungdahl är läraren från Ambjörnarp som nu vidareutbildar sig till speciallärare. För Karin är det viktiga att hela kommunen får möjlighet att leva och utvecklas och att det finns ett rikt föreningsliv för en mer aktiv och meningsfull fritid. Naturligtvis tycker hon också att det är viktigt med en skola för ALLA där varje enskild elev får möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.