Närodlad politik för Tranemo

sol-has-bg sol-green-tone

Centerpartiet är det självklara alternativet för hållbar utveckling och levande landsbygd. Grunden för vår politik är alla människors rätt och lika värde. I vårt samhälle står empati, medmänsklig omtanke, jämställdhet och försvar av minoriteters rättigheter i centrum. 

Vi tror på varje människas rätt och förmåga till att själv forma sin egen framtid och därför försvarar vi alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism. 

Vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjlighet till att förbättra sina liv och förverkliga sina drömmar. Detta ger alla samma chans till att bygga sin egen framtid varhelst de än vill bo och verka. 

För att bygga en hållbar framtid måste vi vara rädda om vår planet och vårt ekosystem. Därför bygger vår politik på reformer som är långsiktigt hållbara. 

Centerpartiet är ett öppet parti som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre värld. Med en levande debatt uppbyggd på det fria ordet får vi ett samhällsklimat där människor kan göra sina röster hörda och påverka sin vardag. 

Den Centerpartistiska liberalismen är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig och bygger på rättvisa och hållbarhet, ser samhället som större och starkare än staten och som en gemenskap där alla behövs. Det tror vi är grunden till en stark välfärd. 

I en tid när samhället utmanas av krafter från demokratins utkanter tror vi det behövs ett starkt politiskt ledarskap. Vill vara med och leda Tranemo mot en hållbar, utvecklande och trygg framtid 

I vårt uppdrag med att leda Tranemo kommun mot en bättre framtid ska vi därför arbeta med följande frågor kommande mandatperiod: 

Lennart Haglund
Kommunalråd, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen,Ledamot i kommunfullmäktige, Ordförande gemensam...
Christoffer Andersson
Sekreterare i kretsstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.