Viktoria Haraldson

Viktoria


Ledamot i Kommunfullmäktige, Ledamot i Kommunstyrelsen, Ordförande Omsorgsutskottet, Huvudman i sparbanken Tranemo, Ersättare i Krisledningsnämnden,

Grimsås, Lärare

Viktoria Haraldson är läraren som bor tillsammans med sin familj på gård strax utanför Grimsås. Idrotten har alltid haft en stor plats i Viktorias liv liv och det var föreningslivets förutsättningar som gjorde att jag började engagera mig politiskt. Civilsamhället är inte bara demokratifostrande utan skapar så många mervärden. Goda uppväxtvillkor för våra barn och unga, besöksnäringen och en levande kommun. En aktiv landsbygdspolitik skapar ett hållbart samhälle med goda förutsättningar för att bo, verka och leva i hela kommunen. Jag tycker att vår kommun är fantastisk på så många sätt och vill bidra med våra perspektiv i politiska beslut. Centerpartiet behövs för att se och verka för hela kommunen.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.